مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 303
فرمت فایل doc
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
7,500 تومان
مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 3088
کاربر

مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران


چكیده

 

هدف پژوهش مقایسه رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران در سال 1387 می‌باشد. حجم نمونه 100 نفر از زنان شاغل و خانه دار هستند كه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ بوده است و برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون t گروه های مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج نشادن داد تفاوت معناداری بین رضایتمندی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار وجود ندارد.


فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه

 

فصل اول : كلیات پژوهش

مقدمه ............................................. 1

بیان مسئله ........................................ 3

سوالات پژوهش ....................................... 4

فرضیه‌های پژوهش ................................... 4

اهداف پژوهش ....................................... 4

اهمیت و ضرورت پژوهش .............................. 5

تعریف متغیرهای پژوهش ............................. 6

فصل دوم : پیشینه‌های پژوهش

مقدمه ............................................. 7

تعریف ازدواج ...................................... 8

عشق و ازدواج ..................................... 10

مقاصد ازدواج ..................................... 10

رضایت زناشویی .................................... 11

12 نكته مهم مربوط به مكمل‌های زناشویی در ازدواج .. 12

اشتغال زن ........................................ 14

تعریف شغل و اشتغال .............................. 14

علل كار كردن ..................................... 15

اشتغال زنان و برداشتهای متعدد ................... 16

انگیزه‌ها و عوامل اشتغال زن ...................... 17

آثار و نتایج اشتغال زن .......................... 18

اثرات اشتغال زن بر شوهر.......................... 19

زنان شاغل و رضایت از زندگی زناشویی .............. 20

مروری بر پژوهش‌های داخلی ......................... 21

مروری بر پژوهش‌های خارجی ......................... 22

فصل سوم : روش پژوهش

مقدمه ............................................ 24

طرح پژوهش ........................................ 24

جامعه آماری ...................................... 24

روش نمونه برداری ................................ 25

ابزار پژوهش ...................................... 25

پرسشنامة رضایت زناشویی اینریچ ................... 25

روایی و اعتبار پرسشنامه اینریچ .................. 27

روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه ................. 27

روش گردآوری داده‌ها .............................. 27

روش تحلیل آماری .................................. 28

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

مقدمه ............................................ 29

جدول 4-1 ......................................... 29

جدول 4-2 ......................................... 30

جدول 4-3 ......................................... 31

جدول 4-4 ......................................... 32

جدول 4-5 ......................................... 33

جدول 4-6 ......................................... 34

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ............................................ 35

خلاصه تحقیق ....................................... 35

نتیجه گیری ....................................... 36

پیشنهادها ........................................ 37

محدودیت ها ....................................... 37

منابع ............................................ 39

پیوست ............................................ 40

پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ ................... 41

كلید پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ .............. 43

 

 

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با كیفیت زندگی در دانشجویان
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با كیفیت زندگی در دانشجویان

آزمون نظریه ذهن کودکان استیرمن theory of mind
آزمون نظریه ذهن کودکان استیرمن theory of mind

پاورپوینت اختلال شخصیت
پاورپوینت اختلال شخصیت

پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز
پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ

پرسشنامه آزمایه پروب دات
پرسشنامه آزمایه پروب دات

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی
اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

پرسشنامه سوانسون-نولان و پلهام SNAP-IV
پرسشنامه سوانسون-نولان و پلهام SNAP-IV

پرسشنامه سیاهه استرس هری
پرسشنامه سیاهه استرس هری

پرسشنامه تدریس اثربخش
پرسشنامه تدریس اثربخش

پرسشنامه پردازش شناختی (CPI)
پرسشنامه پردازش شناختی (CPI)

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)
مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)

مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه
مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل نیک

بالا