تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 419
فرمت فایل doc
حجم فایل 56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 110
11,000 تومان
تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران

فروشنده فایل

کد کاربری 3088
کاربر

تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران


چكیده

پژوهش حاضر به تاثیر جذابیت ظاهر بر قضاوت دیگران است.

نمونه مورد نظر تحقیق كه به روش مقایسه انتخاب شده اند.

ابزارهای مورد استفاده در تحقیق شامل پرسشنامه عزت بدنی و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجویان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهای آماری توصیفی و آزمونt مستقل استفاده شده است.

فرضیات این تحقیق عبارت بودند از:

1-    بین میزان جذابیت ظاهر و قضاوت دیگران رابطه وجود دارد.


مقدمه:

از زمانی كه بشر پا به عرصه وجود گذاشت مسئله زیبایی برای او مهم بوده است ( نكته دان 1375) اگر زیبایی را سر زندگی، طراوت، شادابی، سازگاری، تقوی، داشتن علاقه، دانش و احساسات لطیف داشتن معنا كنیم همه بشر در پی زیبایی هستند و تا زمانی كه به زیبایی مطلق و جهان نمائی نرسند از پا نمی نشینند و آنها زیبایی مطلق خداوند است.

مفاهیم زیادی در فرهنگ های مختلف متفاوت است. و آنچه كه هر فرد در عنوان زیبایی تلقی می كند خاص همان فرد است. افراد نه فقط به علت خصوصیات جسمانی خود زیبا هستند بلكه بخاطر شخصیت، صفات و توانایی شاد كردن ودوست داشتن هم زیبا هستند. شاید بتوان گفت زیبایی همچون یك كره یخ شناور است كه تنها یك قسمت از آن قابل دیدن است. در حال حاضر باید دانست كه تمایل به زیبایی وتلاش برای بدست آوردن آن یك امر جهانی است.

( ایو 2001) هنگامی كه بشر توانست خود را در آب ببیند متوجه این حقیقت شد كه زیبایی ظاهر علاوه بر استعداد ذاتی خاص یك سری مراقبت ها همراه با ایجاد تغییرات نیز می باشد كه بشر می تواند در ظاهر خویش بوجود آورد. دریافت این حقیقت و غریزه طبیعی زیبایی درستی سبب ایجاد حرفه ها، هنرها و علومی گشت كه هدف همه آنها پیدا كردن روش ها و دخالت در ظاهر انسان بدست آوردن هر چه بیشتر زیبایی ظاهر بود. (بلوچی 1376)

برای هزاران سال افراد از روش های مختلف زیبا سازی كه میراث فرهنگ و تمدن هاست استفاده كرده اند.

ارتقاء زیبایی در دو بعد جسمانی و روانی انجام می شود از آنجا كه به نظر می رسد زیبایی ظاهر به عزت نفس انگیزه ها و انتظارات متفاوت در نتایج زیبا ساختن و تاثیر روان شناختی گوناگون آن به افراد نیازمند مطالعات برنامه ریزی شده و هدفمند در این زمینه با همكاری افراد متخصص در این زمینه می باشد.

راجع به عزت نفس هم می توان چنین گفت: كه عزت نفس عبارت است از مقدار ارزشی كه ما به خود نسبت می دهیم و این میزان ارزشی است كه ما فكر می كنیم دیگران برای ما به عنوان یك شخص قائل هستند.

 


فهرست مطالب

عنوان                                                                   صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1-         مقدمه .............................. 13

1-2-         بیان مسئله ......................... 18

1-3-         اهمیت ضرورت تحقیق ................. 21

1-4-         اهداف تحقیق ........................ 23

1-5-         فرضیات تحقیق ...................... 23

1-6-         تعاریف علمی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 23

فصل دوم: نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش

2-1 مفاهیم نظری .......................... 33

2-1-1- تعریف خود ......................... 33

2-1-2- "خود" در دیدگاههای مختلف روان شناختی 36

2-1-3- تصویر خود و پدیدآئی آن ............ 39

2-1-4- تصویر ذهنی ........................ 43

2-1-5- خود پنداره و تصویر بدنی و ظاهر .... 46


عنوان                                                                                       صفحه

2-1-6- تصویر بدنی در نوجوانان و جوانان ... 49

2-1-7- نقش خانواده در تشكیل و چگونگی برداشت از خویش .......................................... 54

2-1-8- تعریف زیبایی....................... 59

2-1-10- بد شكلی بدنی ..................... 60

فصل سوم: طرح تحقیق

3-1- طرح تحقیق ........................... 84

3-2- جامعه آماری ......................... 84

3-3- نمونه و روش نمونه گیری .............. 84

3-4- ابزارهای تحقیق ...................... 85

3-5- بررسی اعتبار و روایی ابزارهای تحقیق 85

3-6- روش و چگونگی اجرا ................... 86

3-7- روش آماری ........................... 87

فصل چهارم: ارائه نتایج تحقیق

الف- مشخصات آماری نمونه مورد تحقیق ........

ب- نتایج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده    

 

عنوان                                                                                       صفحه

ج- یافته های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با توجه به فرضیات تحقیق ......................................

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- تفسیر نتایج مربوط به فرضیات تحقیق .. 102

5-2- رهنمودهای تحقیق .................... 105

5-3- محدودیتهای تحقیق ................... 106

5-4- پیشنهادات .......................... 107

منابع فارسی ............................. 108

منابع انگلیسی ........................... 113

ضمائمفایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با كیفیت زندگی در دانشجویان
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با كیفیت زندگی در دانشجویان

آزمون نظریه ذهن کودکان استیرمن theory of mind
آزمون نظریه ذهن کودکان استیرمن theory of mind

پاورپوینت اختلال شخصیت
پاورپوینت اختلال شخصیت

پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز
پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ

پرسشنامه آزمایه پروب دات
پرسشنامه آزمایه پروب دات

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی
اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

پرسشنامه سوانسون-نولان و پلهام SNAP-IV
پرسشنامه سوانسون-نولان و پلهام SNAP-IV

پرسشنامه سیاهه استرس هری
پرسشنامه سیاهه استرس هری

پرسشنامه تدریس اثربخش
پرسشنامه تدریس اثربخش

پرسشنامه پردازش شناختی (CPI)
پرسشنامه پردازش شناختی (CPI)

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)
مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)

مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه
مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل نیک

بالا