عروسكهای تك فریم (تئاتر)
دسته بندی هنری
بازدید ها 113
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 160
8,500 تومان
عروسكهای تك فریم (تئاتر)

فروشنده فایل

کد کاربری 3088
کاربر

عروسكهای تك فریم (تئاتر)آنچه محققان كنونی برآنند كه برای شناخت دقیق هنرها و هر پدیده كهنسال و ریشه‌دار دیگری باید دربارة منشاء پیدایش آن سیر و سفر كرد و سپس به تجزیه و تحلیل آنها پرداخت و از پس این تجزیه و تحلیل به اجزاء و عناصر و تعاریف مربوط به آنها دست پیدا كرد از آنجا كه تمامی هنرها در آغاز حدوث[1]، بخش جدایی ناپذیر از زندگی انسانی بوده‌اند. هیچ گاه نمی‌توان جریان ابتدایی آن را مستقل از شئون مختلف زندگی وی بررسی كرد.

براساس اكتشافات علوم اجتماعی می‌توان گفت كه شعر، نقاشی، موسیقی، رقص، پیكرنگاری و پیكرتراشی و دیگر فعالیت‌هایی كه امروزه مدلولِ لفظ هنر هستند، از نخستین جلوه‌های حیات انسانی به شمار می‌روند. «فیلسوفان و هنر شناسان از دیدگاههای گوناگون در این خصوص اظهار نظر كرده‌اند و براساس استنتاج و رای و باور شخصی خود آراء گوناگونی صادر نموده‌اند.

اما عمدتاً در این باورند كه هنر از «فطرت بشر» تراوش یافته است و مانند خوراك و تولید مثل، ضرورت طبیعی زندگی انسان به حساب می‌آیند.[2]

دربارة منشا هنرها هشت نظریه اساسی وجود دارد كه به اختصار چنین است:

1ـ شیلر / اسپنسر

هنر ناشی از غریزة بازی است.

2ـ مارشال

هنر برای جلب نظر دیگران و تزئین پدید آمده است

3ـ بالاوین

هنرها از شور خودنمایی زاده شده است.

4ـ لمانك خلد

هنرها از امتزاج شور بازی و شور خودنمایی زاده شده است.

5ـ الكساندر

هنرها معلول تلطیف غریزة حیوانی سازنده هستند.

6ـ فروید

هنرها از عقدهای جنسی سرچشمه می‌گیرند.

7ـ مك دوگال

هنرها از تلطیف محركات فطری مختلف تحقق می‌یابند.

8ـ هیدن

هنرها در آغاز برای رفع حوائج زندگی عملی ضرورت یافته‌اند.

چنانچه یاد شده به جز نظریه هشتم، تمام نظریات مبتنی بر اصالت غریزه به عنوان منشاء اصلی پیدایش هنر هستند كه می‌توان آنها را به صورت ذیل مورد بررسی قرار داد:

1ـ هنر ناشی از «غریزه بازی» است.

2ـ هنر زادة «غریزه تناسلی» است.

3ـ هنر محصول «غریزة تزئین» است.

از اینرو در یك نگاه دقیقتر:

گروهی معتقدند هنر آفرینی نوعی بازی است و بازی عملی غریزی است این نظریه خود به چهار شكل مختلف خود را نشان می‌دهد:

1ـ هنر آفرینی نوعی بازی است اما نتیجة آن احساس آزادی و سبكباری است. (شیلر)

2ـ هنرآفیرنی نوعی بازی است كه منجر به احساس لذت بی‌شائبه می‌گردد. (اسپنسر)

3ـ هنرآفرینی نوعی بازی است اما با خودفریبی جذاب ملازمت دارد. (لانگه)

4ـ هنرآفرینی نوعی بازی و وسیله كسب قدرت و تسلط بر مقتضیات فرهنگی است (گروس)

از آن لحظه كه انسان به ماوراء تجسم خیال و جاده‌ی خیال اندیشه كرد و از حیرت تمام تا سحر باور و پرستش آن جادوی خیال قرن‌ها و هزاره‌ها به حیاتش جانی و اندیشه‌ای دیگر داد؛ نقاب، پرده، شاخ و برگ و هزار و یك مراسم و شكل و شمایل به نشان از همه چیز به دست خویش بساخت و آیین نمایش و نمایش به هم آمیخت و جادوی نقاب و دست‌افراز به جسم بی‌جان آن بخشید كسی كه «عروسك» می‌خوانی‌اش.[1]  عبارتست از موجود شیئ و سپس مارم آن (تعریفات جالی، ص56) نوشدن (دهار زوزی. تاج‌المصدر بیهقی. جیتس تفلیسی) حداثت، شدن چندی كه نو شده است، نوآمدن، و این صفت مخلوقا دست (آنندراج)

[2]  1.ح. آریانپور: جامعه‌شناسی هنر. انجمن كتاب دانشجوان. نشر سوم ص1


فهرست

پیشگفتار

مقدمه

فصل 1

بخش 1: عروسك و تاریخچة آن

بخش 2: ویژگیهای عروسكهای نمایشی

بخش 3: ویژگیهای عروسكهای سینمایی و تصویری

بخش 4: ویژگیهای عروسكهای تك‌فریم

فصل 2

بخش 1: روشهای متحركسازی سوژه‌های مختلف

بخش 2: جان بخشی اشیا و اجسام دوبعدی

بخش 3: جان بخشی اشیا و اجسام سه بعدی

بخش 4: تلفیق فیلمهای تك فریم و زنده

فصل 3:

بخش 1: جذب لیزو

بخش 2: نیروی انسانی و تقسیم كار

ماخره

ضمیمه

فهرست عكس

فهرست منابع

گزارش كار عملی

فایل های مرتبط ( 1 عدد انتخاب شده )
پاورپوینت آشنایی با رشته و حرفه عکاسی
پاورپوینت آشنایی با رشته و حرفه عکاسی

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل نیک

بالا