بررسی ماده 128 و تبصره آن از قآدک
دسته بندی حقوق
بازدید ها 97
فرمت فایل doc
حجم فایل 105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 140
9,500 تومان
بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

فروشنده فایل

کد کاربری 3088
کاربر

بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک 


هو الحق

مقدمه:

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.

از همین روی امروزه نیز اساتید و انسانهای بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شایدروشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

دفاع از حقوق فرد متهم نیز مصداقی از رعایت حقوق و احترام به انسانها قلمداد می شود کسی که فقط منتسب به  بزه شده است و هیچ اثباتی در این مرحله وجود ندارد فقط دارای حقوق و مسلمات بدیهی جهت اثبات بی گناهی و برائتش می باشد. ضمن اینکه آیا همه افراد از این حقوق در این شرایط مطلعند و آیا آگاهی از حقوق انسانی و قانونی خود دارند. قطعا همه ی افراد این آگاهیها را نداشته و حقوق بدیهی و مسلم خویش را نمی دانند. امروزه این حقوق در جوامع بشری واضح و عینیت داشته و در مقررات موضوعه و عرفی جایگاه شگرفی دارد. رعایت حقوق متهم و اعمال آن و داشتن امکانات و تساوی سلاح ها جهت اثبات برائت در جائی كه دلایل علیه اوست از مسلمات حقوق متهم است. که حق دفاع و حق داشتن وکیل و فرد مسلط و آگاه به امور حقوقی و قانونی از بدیهات مصادیق حقوق متهم و بزهكار می باشد. که در قوانین و حقوق کنونی جوامع این حق بیشتر از پیش نمودار شده و مناسب تر رعایت و اعمال می شود.لذا مقررات و اصول و قواعد حقوق کیفری ایران نیز از این بدیهی فارغ نبوده و تا حد امکان آن را رعایت و اعمال کرده است. حسب الامر اساتید گرانقدر در این مقال به طور مختصر و موجز حق داشتن وکیل و جایگاه آن در فرایند کیفری علی الخصوص در مرحله دادسرا(تحقیقات مقدماتی) و از جهت کاربردی و تقنینی بررسی و مطرح شده است امید است نقصان آن را بر این حقیر بخشائیده و از فیض آگاهی نسبت به آنها بی نصیب نكردم.


فهرست مطالب

مقدمه ..................................... 6

پیش گفتار.................................. 9

بخش اول: تاریخچه

1-تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح.... 12

2-وکیل متهم در ایران باستان ............. 14

3-وکیل متهم در اسلام ...................... 16

4-وکیل متهم در ایران بعد از اسلام ........ 17

5-وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب     19

6-وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب 23

بخش دوم: حقوق متهم

1-آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم ......... 26

2-اصل برائت .............................. 30

3-حق دفاع ................................ 33

4-حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق    36

5-عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم 41

6-آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی 43

بخش سوم: فرایند كیفری

1-تحقیقات مقدماتی و متهم ................. 48

2-تحقیقات نهائی و متهم ................... 50

3-مرحله تحت نظر بودن متهم ................ 52

بخش چهارم: حقوق تطبیقی

1-وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 57

2-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 62

3-وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان 63

4-وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه .. 64

بخش پنجم: نظام های كیفری

1-وکیل مدافع در نظام کیفری ایران ........ 66

2-نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران . 67

3-نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران . 70

4-نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران .. 73

5-نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران .. 76

بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه

1-تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی   79

2-ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری .......................................... 86

3-تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری .......................................... 90

4-حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد 91

5-در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد 94

6-در مواردیکه جرائم علیه امنیت باشد...... 98

بخش هفتم: وكالت در امور كیفری

1-وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی.. 106

2- وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی..... 108

3-عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری    110

4-بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 111

5-وکیل تسخیری برای متهم ................. 116

6-وکیل تسخیری برای شاکی ................. 120

7- عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم............ 121

8- منابع و مآخذ.......................... 123


فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
بررسی دلایل و پیامدهای فردی و اجتماعی طلاق در 55 اسلاید
بررسی دلایل و پیامدهای فردی و اجتماعی طلاق در 55 اسلاید

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران
جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

کار تحقیقی در مورد داوری
کار تحقیقی در مورد داوری

کار تحقیقی در مورد قصاص در فقه و حقوق
کار تحقیقی در مورد قصاص در فقه و حقوق

مقاله اخلاق حسنه در عقود و شروط ضمن عقد
مقاله اخلاق حسنه در عقود و شروط ضمن عقد

قاچاق و عناصر آن
قاچاق و عناصر آن

حقوق انگشت نگاری
حقوق انگشت نگاری

کار تحقیقی پولشویی
کار تحقیقی پولشویی

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی
بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

مقاله مال مشاع و انواع اشاعه
مقاله مال مشاع و انواع اشاعه

کلاهبرداری در امور ثبتی
کلاهبرداری در امور ثبتی

قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران
قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه
ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران
قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شركتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل نیک

بالا