بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 80
فرمت فایل doc
حجم فایل 72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100
7,000 تومان
بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان

فروشنده فایل

کد کاربری 3088
کاربر

بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان


چكیده :

در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.

جامعه آماری ما در این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می‌باشد.

حجم نمونه ما در این تحقیق 100 نفر می‌باشد كه از این 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر می‌باشند.

و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است.

در این پژوهش از آزمونهای ریون برای سنجش هوش و آزمون خلاقیت تورنس جهت شنجش خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبیرستانهای شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گردیده است.

در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.

1- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد كه ضریب همبستگی محاسبه شده بین بهرة هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (43%) كه در سطح (1%) می‌باشد، معنادار  می‌باشد.

2-  بین میزان بهرة هوشی و  خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه ضریب همبستگی محاسبه شده بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (9%) كه در سطح (1%) می‌باشد، معنادار است.

3-  بین میزان بهرة هوشی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه t   محاسبه شده میزان بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر (575/0) در سطح (5/0) معنادار نیست، یعنی بین آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.

4-  بین میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد كه t محاسبه شده میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر (08/2) در سطح (5/0) معنا‌دار می‌باشد.


مقدمه :

با اینكه روان‌شناسان و محققین در اهمیت خلاقیت در بین افراد اجتماع پی برده‌اند، با این وصف خلاقیت از جمله موضوعاتی است كه در تحقیقات علمی كمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این علامت ممكن است به دلایل زیر باشد.

1- وجود عقاید سنتی مبتنی بر ارثی بودن این پدیده و بی‌اثر بودن تربیت بر روی آن.

2-  قامت افرادی كه دارای این قدرت هستند و توجه محققین در پدیده‌هایی كه اكثریت را در بر می‌گیرد.

3-  اعتقاد به اینكه افراد باهوش در زندگی موفق‌تر از افراد خلاق هستند، به دلیل آنكه اكثر آنها تحصیلات عالی كرده و در رفاه مادی به سر می‌برند، در صورتیكه افراد خلاق اغلب در فقر زندگی می‌كنند، از نظر اقتصادی در تنگنا بوده و در فقر هم می‌میرند و در نتیجه نبودن رغبتی در پرورش افراد خلاق بوجود می‌آید.

4-  مطالعه و اندازه‌گیری خلاقیت بسیار مشكل است.(خانزاده، 1359، ص 10)

باوجود مسائل فوق مطالعه خلاقیت بی‌نتیجه مانده تا اینكه دانشمندان به این نكته پی بردند كه افراد خلاق به خوبی می‌توانند منشاء رشد و توسعه در زمینه‌های تجاری صنعتی، اقتصادی باشند. با توسعة تحقیقات علمی در زمینة خلاقیت بر روی بسیاری از عقاید سنتی از جمله این عقیده كه خلاقیت منشاء ارثی دارد و قابل پرورش نیست خط بطلان كشیده شد آموزش می‌گوید : خلاقیت كودكان امری همگانی است در حالیكه در بین بزرگسالان تقریباً وجود ندارد. خود به خود این سوال پیش می‌آید كه چه می‌شود این توانایی عظیم و همگانی‏، بشری شود. این همان سوالی است كه انسان را دربارة اندیشة «الكساندر دوما» به تأمل وا می‌دارد (خانزاده، 1359، ص 12و11).

مزلو خلاقیت را چنین تعریف كرد. خلاقیت در ابتدا از روان، هوشیار سرچشمه می‌گیرد. ایده‌های تازه یا نوآوریهای واقعی است كه با آنچه در حال حاضر وجود دارد، كاملاً متفاوت است.

رولومی چنین نظر داده است كه فراینده‌های خلاقیت نیز عقلانی نبوده، بلكه فوق عظلانی‌‌اند.

فعالیت‌های فكری، ارادی، عاطفی را گرد هم آورده‌ و به تحرك وامی‌دارد. وی معتقد است تفكر خلاق، نمایش بالاترین درجة سلامتی عاطفی بوده و عبارت از ابراز وجود افراد سالم در جریان خودسازی و تكامل تعیین خودش است. (تورنس- ترجمة قاسم زاده.1372. ص18).

مطالعات اخیر نشان می‌دهد كه خلاقیت و هوشبهر آن طور كه برخی از سولفان ادعا می‌كنند با هم تباین ندارند. در حقیقت هیچ خلاقیت آشكاری نیست كه با هوشبهر لااقل 120 همراه نباشد. ولی در هوشبهرهای بالاتر از 120 همبستگی بین  خلاقیت و هوشبهر كاهش می‌یابد.(تورنس، ترجمه قاسم زاده، 1372 بررسی‌های به عمل آمده نشان دهندة این‌ست كه پسرها خلاقیت بیشتری نسبت به دخترها از خود نشان داده‌اند.

مخصوصاً در دورة كودكی قسمت عمدة این اختلاف ناشی از روشهای متفاوت تربیتی است كه نسبت به آنها اعمال می‌شود. به پسرها فرصتهای بیشتری برای استقلال داده می‌شود. و با نشان دادن ابتكار و استعداد بیشتر مورد تشویق والدین و معلمان قرار می‌گیرند.

اكثر خانواده‌ها شیوه‌های محافظه‌ كارانه و سازگارتری را تقویت می‌كنند. از بین آزمونهای موجود برای اندازه‌گیری خلاقیت آزمون تورنس بالاترین كاربرد را داشته است. (خانزاده، 1359، ص 61،60)

در این پژوهش سعی شده است كه همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                             شماره صفحه

تقدیم و تشكر

 چكیده تحقیق

فصل اول : كلیات تحقیق ..........................................................................                             

مقدمه................................................................................................................ 4

بیان مسئله............................................................................................................. 8........                                     ...................................................................................................................................

اهمیت تحقیق......................................................................................................... 10........                                     ..........................................................................................................................

اهداف تحقیق......................................................................................................... 10........                                    

فرضیه‌های تحقیق..................................................................................................... 11........                                     ..........................................................................................................................

تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها................................................................................... 11........                        

فصل دوم :  (ادبیات و پیشینه تحقیق)

تعریف خلاقیت....................................................................................................... 14........                                    

ماهیت استعداد خلاق............................................................................................... 16........                        

رابطة خلاقیت و محیط خانوادگی................................................................................. 18........

مردان و زنان خلاق ................................................................................................. 19........                        

روشهای پرورش خلاقیت............................................................................................ 20........            

عوامل موثر بر خلاقیت‌............................................................................................. 22........                        

تمركز به عنوان كلید خلاقیت ..................................................................................... 25........            

برای پرورش خلاقیت كنكاش مغزی بهترین خلاقیت است.......................................................... 25

محیط مساعد برای ایجاد رفتار خلاق............................................................................... 28........

عواملی كه مانع خلاقیت می‌شوند .............................................................................. 29........                                    

خلاقیت و هوش ................................................................................................. 33........                                     ..........................................................................................................................

هوش چیست....................................................................................................... 38........                                    

تقسیمات و طبقه‌بندی هوش .................................................................................... 38........                                     ..........................................................................................................................

عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش.............................................................................. 40........

تحقیقات انجام شده................................................................................................. 45........                                     ..........................................................................................................................

فصل سوم : (روش اجرای تحقیق

جامعه آماری....................................................................................................... 49........                        

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری (اعتبار آزمون).................................................................................... 49........                        

روش جمع‌آوری اطلاعات........................................................................................... 51........                                     ..........................................................................................................................

روش آماری ........................................................................................................ 52                                            

فصل  چهارم : (تجزیه و تحلیل داده‌ها)

توصیف داده‌ها................................................................................................... 54........                                    

فصل پنجم :

مقدمه ............................................................................................................. 62........                                     ..........................................................................................................................

خلاصة تحقیق....................................................................................................... 62........                                    

یافته‌های تحقیق...................................................................................................... 3........                                     ..........................................................................................................................

پیشنهادها.......................................................................................................... 65........                                     ...................................................................................................................................

محدودیتها.......................................................................................................... 66........                                     ...................................................................................................................................

منابع ................................................................................................................ 68........                                     ..........................................................................................................................

ضمائم

 

فهرست جداول

جدول 1-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت ...................... 54

جدول 2-4 میانگین و انحراف استاندارد دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت .................. 54

جدول 3-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقیت............. 58

جدول 4-4 آزمون معناداری ضریب همبستگی دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقیت .......... 59

جدول 5-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة هوش.............. 59

جدول 6-4 آزمون t مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات پسران و دختران در حوزة خلاقیت ............. 60

 

فهرست نمودارها                                                                            صفحه

نمودار شماره 1 : نمودار چند ضلعی نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزة هوش .................. 55

نمودار شماره 2: نمودار چند ضلعی نمرات دانش آموزان دختر و پسر در حوزة خلاقیت................. 55               

نمودار شماره 3: نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة هوش ....................................... 56........              

نمودار شماره 4 : نمودار چند ضلعی نمرات پسران در حوزة خلاقیت ..................................... 56........            

نمودارشماره 5 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة هوش      ................................. 57........   

نمودار شماره 6 : نمودار چند ضلعی نمرات دختران در حوزة خلاقیت .................................... 57........                

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با كیفیت زندگی در دانشجویان
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با كیفیت زندگی در دانشجویان

آزمون نظریه ذهن کودکان استیرمن theory of mind
آزمون نظریه ذهن کودکان استیرمن theory of mind

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ

پرسشنامه آزمایه پروب دات
پرسشنامه آزمایه پروب دات

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

پرسشنامه سوانسون-نولان و پلهام SNAP-IV
پرسشنامه سوانسون-نولان و پلهام SNAP-IV

پرسشنامه تدریس اثربخش
پرسشنامه تدریس اثربخش

پرسشنامه پردازش شناختی (CPI)
پرسشنامه پردازش شناختی (CPI)

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز
پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز

مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)
مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)

مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه
مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه

بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران
بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان
بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان

تأثیر آموزش امید بر کاهش استرس تحصیلی دختران دبیرستانی
تأثیر آموزش امید بر کاهش استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل نیک

بالا