بهره وری
دسته بندی سایر
بازدید ها 97
فرمت فایل doc
حجم فایل 244 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150
7,500 تومان
مقاله بهره وری

فروشنده فایل

کد کاربری 3088
کاربر

بهره وری

 

پیشگفتار

نیازهای بشر چیزی نیست كه بتوان به راحتی از آن صرفنظر كرد . امروز با توجه به منابع كمیاب و نیازهای نامحدودی كه وجود دارد ، استفادة درست و مناسب از منابع كمیاب و بر طرف كردن نیازهای نامحدود امری واجب و ضروری به شمار می رود وهمچنین با توجه به جهانی شدن اقتصاد و شكستن مرزهای جغرافیایی چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ فرهنگی ، اجتماعی و . . . . و افزایش رقابت ، دولتها و شركتها را بر آن داشته تا برای از دست ندادن بازارهای داخلی و خارجی و خارج نشدن از گوی رقابت داخلی وجهانی ، كالاهایی با كیفیت بهتر و كمیت بیشتر و قیمت پائین تر به بازارهای داخلی و خارجی شان عرضه نمایند كه این می تواند با استفاده بهتر و مناسب از منابع موجود صورت  گیرد. بنابراین ، این چیزی جزء بهره وری و كارایی بیشتر عوامل تولید نمی تواند باشد .

بهره وری باعث صرفه جویی در استفاده ازمنابع كمیاب و افزایش قدرت رقابت و در مورد افراد ، مزایای بهره وری همچنین به صورت دستمزدهای بالا و كیفیت بهتر زندگی شغلی ظاهر می شود.

بهره وری به عنوان یك ضرورت ، جهت ارتقاء سطح زندگی ، رفاه بیشتر و آرامش و آسایش انسانها می باشد ، كه هدف اساسی برای همه كشورهای جهان محسوب می‌شود.

وقتی كه ، مسئله بهره وری و بحث استفاه بهینه از منابع به میان می آید ، نمی‌توان از مهمترین بخش آن یعنی بهره وری نیروی انسانی به سادگی گذشت. استفادة منطقی از منابع فكری و فیزیكی نیروی انسانی كمك  شایانی به بهره وری كرده و خواهد كرد و بكارگیری افراد ماهر و متخصص و دارای مهارت های مختلف در زمینه های متعدد ، می توان به كیفیت بهتر و كمیت بیشتر تولیدات بیانجامد . بدون اغراق می توان گفت كه این ذهن و فكر و قدرت بدنی نیروی انسانی بوده است كه چنین تحولات عظیمی در بكارگیری ماشین آلات ، مواد ، انرژی و.‌.‌.  ایجاد كرده است .

بشر برای افزایش بهره وری از تمام  توان خود استفاده كرده است ، به طوریكه جمیع اختراعات و ابداعات بشری از ابتدائی ترین ابزار كار دراعصار گذشته گرفته تا پیچیده ترین تجهیزات مكانیكی و الكترونیكی در زمان حاضر ، متأثر از همین تمایل و اشتیاق به بهره وری افزون تر بوده است و خواهد بود. می توان گفت یكی از مهمترین دستاوردهای انسانی امروز ، دستیابی به  تكنولوژی الكترونیك و به دنبال آن دستیابی به ابزارهای محاسباتی قوی مانند كامپیوتر و وسائل ارتباطاتی كه از مهمترین آنها اینترنت می باشد، بوده است كه این هم خود در سایه استفادة صحیح و منطقی ازمنابع و امكانات موجود وجود محدودیتها تحقق یافته است .

امروزه استفاده از كامپیوتر و اینترنت در تمام كارها وارد شده است و در اكثر كارها از این دو ابزار و فناوری استفاده می شود . كه در كشور ما نیز استفاده از كامپیوتر به طور گسترده و استفاده از اینترنت به طور محدودتر در زندگی افراد راه پیدا كرده است .

بدیهی است كه تغییرات تكنولوژیكی علاوه بر اینكه روی بهره وری تأثیر می گذارد، باعث تغییر نوع شغلها ، مهارتها ، مسئولیتها و وظایف كارگران می شود و نیروی كار در بازار كار دارای مزیت خواهد بود . بنابراین ، جذب  نیروی  كار ماهر و متخصص در فعالیتهای مبتنی بر فنآوری اطلاعات ضروری است كه این خود روی دستمزد نیروی كار تأثیر می گذارد.

گسترش سریع این دو وسیله ، دولتها ، شركتها ، صنعتگران و مدیران و . . .  را بر آن داشته است كه برای بهبود كیفیت و كمیت تولیدات خود و افزایش بهره وری از فناوری اطلاعات به طور مطلوب استفاده كنند .

قطعاً هر تكنولوژی و ابزار جدید كه وارد زندگی بشر می شود پیامدها و نتایج مثبت و منفی را با خود به همراه خواهد داشت و سوء ظن ها مختلفی را ایجاد خواهد كرد كه فناوری اطلاعات و استفاده از آن نیز از این سوء ظن های به دور نبوده است . تحقیقات گسترده ای در زمینه تأثیر فناوری اطلاعات بر روی متغیرهای اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی صورت گرفته است .

بنابراین ، با توجه به اهمیت فراوان این فناوری ها ، سوالی كه مطرح می شود این است كه آیا این فناوری ها روی بهره وری نیروی انسانی در صنایع ما موثر بوده اند ؟ آیا فناوری اطلاعات می تواند دستمزدها را تغییر دهد كه این خودبه طور غیر مستقیم روی سطح زندگی شغلی و رفاه و آسایش مردم تأُثیر دارد . آیا كامپیوتر و اینترنت روی اشتغال تأثیر دارد؟ و سوال های مختلف دیگری كه در مباحث اقتصادی می توان مطرح كرده هر كدام از این سوالات بحث جداگانه و گسترده ای را می طلبند ولی ما در این پایان نامه قصد بررسی دو سوال راداریم :

1-       استفاده از فناوری اطلاعات ( كامپیوتر و اینترنت ) چه تأثیری روی بهره وری نیروی كار   در صنایع تولیدی دارد ؟

2-       استفاده از كامپیوتر و اینترنت چه تأثیری روی دستمزد نیروی كار دارد؟

 

كاربرد فناوری اطلاعات را می توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد :

1- تولید فناوری اطلاعات         2- استفاده از فناوری اطلاعات

تولید فناوری اطلاعات مربوط به صنایعی می شود كه فناوری اطلاعات را تولید می كنند و به عنوان یك كالای نهایی در این  صنایع به شمار می رود و استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان كالای واسطه ای در صنایع دیگر كاربرد دارد كه ما در تحقیق خود به مورد دوم می پردازیم .

از سه منظر بنگاهها و صنایع استفاده كننده  از كامپیوتر و اینترنت ، می توانند افزایش بهره وری را  انتظار داشته باشند :

1-       كاهش سریع در قیمت كامپیوتر ، محركی برای سرمایه گذاری گسترده در فناوری اطلاعات است . این سرمایه گذاری مانند هر شكل دیگر از هزینه سرمایه ، توانایی بهره وری را افزایش می دهد.

2-       فناوری اطلاعات به طور بالقوه به بنگاهها اجازه می دهد كه در راه تجارت به تغییرات كارا و  افزایشی دست زنند كه این دو اثر در معادله حسابداری رشد به عنوان یك شدت سرمایه[1] در ا ستفاده  بنگاهها از فناوری اطلاعات وارد شود و روی بهره وری تأثیر بگذارد.

3-       حالت سومی نیز قابل تصور است كه بنگاهها استفاده كنند از فناوری اطلاعات از نیروی كار ماهر و متخصص در این زمینه استفاده می كنند كه این حالت نیز به صورت نیروی كار مؤثر وارد تابع  تولیدو معادله رشد می‌شود و یك افزایش در رشد بهره وری كل عوامل و نیروی كار را موجب می شود .

با توجه به مباحث گفته شده در این پایان نامه به دنبال آزمون دو فرضیه زیر هستیم :

1-       استفاده از كامپیوتر و اینترنت روی بهره وری نیروی كار تأثیر مثبت دارد .

2-       استفاده از كامپیوتر و اینترنت روی دستمزد درمحل كار تأثیر مثبت دارد .

این دو فرضیه در مورد صنایع استان تهران در سال 1381 مورد بررسی قرار می گیرد و جمع آوری آمار و اطلاعات به صورت میدانی صورت گرفته است .

در فصل اول به ادبیات موضوعی می پردازیم كه شامل تعاریف بهره وری و دستمزد و بررسی فناوری اطلاعات و تاریخچه كامپیوتر و اینترنت می باشد. در فصل دوم به بررسی مبانی تئوریك می پردازیم كه فناوری اطلاعات چگونه می‌تواند روی بهره وری نیروی كار و دستمزد تأثیر بگذارد . در فصل سوم به مطالعاتی كه در این زمینه صورت گرفته است را تجزیه و تحلیل می كنیم و فصل چهارم به بحث روش نمونه گیری و برآورد موجودی سرمایه اختصاص یافته است و در نهایت ، در فصل آخر ضمن برآورد مدل به نتیجه گیری و پیشنهادات می پردازیم .

 

 


1  - Capital Deepening

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

ادبیات موضوعی


 

فصل دوم

مبانی تئوریك


 

فصل سوم

پیشینة تحقیق

 

 

فصل چهارم

روش نمونهگیری و برآورد موجودی سرمایه 

 

فصل پنجم

برآورد مدلها و نتیجهگیری و پیشنهادها

فایل های مرتبط ( 10 عدد انتخاب شده )
پاورپوینت درس 1 زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم
پاورپوینت درس 1 زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم

بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی
بازیافت دی اتانول آمین از پساب های صنعتی

امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل
امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

امنیت ملی بین الملل و ایران
امنیت ملی بین الملل و ایران

صفات ثانویه در جانوران
صفات ثانویه در جانوران

تاریخچه سفالگری
تاریخچه سفالگری

کاربرد انرژی هسته ای
کاربرد انرژی هسته ای

کاربردهای انرژی خورشیدی
کاربردهای انرژی خورشیدی

بروشور معاینه علائم حیاتی
بروشور معاینه علائم حیاتی

بروشور معرفی با سازمان امداد و نجات
بروشور معرفی با سازمان امداد و نجات

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل نیک

بالا