پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 171
فرمت فایل docx
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
4,000 تومان
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

فروشنده فایل

کد کاربری 1023
کاربر

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

 این پرسشنامه به وسیله والتون(1973) طراحی و توسط قاســــم زاده(۱۳۸۴) ترجمه شده‌است. شامل 27 سوال و در بر گیرنده هشت مولفه اصلی کیفیت زندگی کاری می باشد که عبارتند از: پرداخت منصفانه و كافی(سوالات 1، 2، 3) ، محیط كار ایمن و بهداشتی(سوالات 4، 5، 6)، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم(سوالات 7، 8، 9)، قانــــون گرایی در سازمان(سوالات10، 11، 12، 13)، وابستگی اجتماعی زندگی كاری(سوالات14، 15، 16)، فضای كلی زندگی(سوالات 17، 18، 19)، یكپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان كار(سوالات 20، 21، 22، 23) و توسعه قابلیت های انسانی(سوالات 24، 25، 26، 27)می باشد.

برای نمره گذاری از طیف لیکرت ۱تا ۵ استفاده شده است(۱- خیلی كم، ۲- كم، ۳- تاحدی، ۴- زیاد، ۵- خیلی زیاد). البته نمره گذاری در سوال 17 به صورت معکوس می‌باشد (5- خیلی كم، 4- كم، ۳- تاحدی، 2- زیاد، 1- خیلی زیاد).

سنجش روایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری: والتون(1973) روایی محتوا پرسشنامه، برای ابعاد پرداخت منصفانه و كافی برابر66/0، محیط كار ایمن و بهداشتی برابر71/0، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم برابر80/0، قانون گرایی در سازمان برابر71/0، وابستگی اجتماعی زندگی كاری برابر70/0، فضای كلی زندگی برابر75/0، یكپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان كاربرابر 69/0، توسعه قابلیت های انسانی برابر74/0 و نمره كل را برابر 80/0گزارش كرد. همچنین قاسم زاده روایی ملاكی را برای ابعاد پرداخت منصفانه و کافی برابر 78/0،محیط کار ایمن و بهداشتی برابر 65/0، تامین فرصت رشدوامنیت  مداوم برابر73/0، قانون گرایی در سازمان برابر77/0،وابستگی اجتماعی زندگی کاری برابر 69/0، فضای کلی زندگی برابر71/0، یکپارچگی وانسجام اجتماعی در سازمان کاربرابر74/0 ،توسعه قابلیتهای انسانی برابر80/0 ونمره کل برابر73/0 به دست آورد.

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با كیفیت زندگی در دانشجویان
بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و بهزیستی روانشناختی با كیفیت زندگی در دانشجویان

آزمون نظریه ذهن کودکان استیرمن theory of mind
آزمون نظریه ذهن کودکان استیرمن theory of mind

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ

پرسشنامه آزمایه پروب دات
پرسشنامه آزمایه پروب دات

پرسشنامه سوانسون-نولان و پلهام SNAP-IV
پرسشنامه سوانسون-نولان و پلهام SNAP-IV

پرسشنامه تدریس اثربخش
پرسشنامه تدریس اثربخش

پرسشنامه پردازش شناختی (CPI)
پرسشنامه پردازش شناختی (CPI)

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز
پرسشنامه کمرویی چیک و بریگز

مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)
مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)

مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه
مقاله اختلال استرس پس از سانحه همراه با ترجمه

بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران
بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان 12 تا 18 سال در ایران

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان
بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان

تأثیر آموزش امید بر کاهش استرس تحصیلی دختران دبیرستانی
تأثیر آموزش امید بر کاهش استرس تحصیلی دختران دبیرستانی

پروژه راهبردهای شناختی و فراشناختی کارشناسی ارشد
پروژه راهبردهای شناختی و فراشناختی کارشناسی ارشد

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل نیک

بالا