تجربیات شغلی دبیر مطالعات اجتماعی دبیرستان (چالش ها و راهکارها)
دسته بندی علوم اجتماعی و سیاسی
بازدید ها 728
فرمت فایل docx
حجم فایل 181 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 101
5,000 تومان
تجربیات شغلی دبیر مطالعات اجتماعی دبیرستان (چالش ها و راهکارها)

فروشنده فایل

کد کاربری 3
کاربر

دانشمندان علوم اجتماعی، رفتار گروهی و جمعی انسان ها را مطالعه می کنند. فیلسوفان علوم اجتماعی نیز روش های کاوش و الگوهای تبیین مناسب برای علوم اجتماعی مذکور را مورد مطالعه قرار می دهند. یکی از موضوعات محوری و اصلی که فلاسفه علوم اجتماعی همواره بدان علاقه مند بوده اند عبارت از این است که روش شناسی علوم اجتماعی باید چه تفاوتی با روش شناسی علوم طبیعی و فیزیکی داشته باشد. ‌

فهرست مطالب

مقدمه...............1

فلسفه علوم اجتماعی..................2

ویژگیهای مطالعات اجتماعی...... ...........................4

مطالعات اجتماعی چیست؟........5

ضرورت درس مطالعات اجتماعی...........................6

مطالعات اجتماعی و اهمیت تدریس آن ................8

تشرح وظایف دبیر علوم اجتماعی دوره دبیرستان..9

تجربیات تدریس.......................11

استفاده از روش کنفرانس در تدریس مطالعات اجتماعی..................11

استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس درس مطالعات اجتماعی ........................12

توجه و بررسی نقاط ضعف دانش اموزان در یادگیری مطالعات اجتماعی....................12

نزدیکی و صمیمیت با دانش آموزان .....................13

ارزش قائل شدن برای دانش آموزان و یاد دادن ان به دانش آموزان ..14

اهمیت آموزش مطالعات اجتماعی..........................15

نکات و محاسن مطالعات اجتماعی.......................15

مقصد آموزش مطالعات اجتماعی..........................15

رابطه مطالعات اجتماعی با سایر علوم ...................16

هدف های كلی آموزش مطالعات اجتماعی...........18

قلمروشناختی.19

راهکارهای تدریس دروس علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره دبیرستان...................19

قلمرو نگرشی..19

قلمرو مهارتی..19

روش توضیحی .........................20

شیوه پرسش و پاسخ       .....20             

شیوه بحثی ...20

شیوه نمایشی21

الگوی ایفای نقش.....................21

روش کارآیی تیمی ..................22

الگوی تدریس اعضای تیم......24

روش بارش مغزی.....................24

قوانین بارش مغزی..................25

الگوی ساختار بندی................26

الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی .....................27

جذاب کردن کلاس مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی.......28

چالش های تدریس مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی.37

علل مربوط به نظام آموزشی .....................37

علل مربوط به کتب درسی.........................38

 علل مربوط به دبیران....38

علل مربوط به دانش آموزان......................39

  راهکارهای موجود در درس علوم اجتماعی....................39

 راهکارهای مربوط به آموزشگاه...............40

راهکارهای مربوط به نظام آموزشی.........40

راهکارهای مربوط به کتب درسی...........40

راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد همکاری در کلاس بین معلم و دانش آموز..................41

طراحی سوال چند گزینه ای در مطالعات اجتماعی........49

روش های تدریس بهتر دروس مطالعات اجتماعی دبیرستان ..................50

به طور كلی، مطالعات اجتماعی برنامه ای است كه در آن محاسن زیر قابل مشاهده است......................51

 مقصد آموزش مطالعات اجتماعی..........48

روش های نوین تدریس52

تقسیم بندی روش تدریس.......................52

تعریف تدریس ...............55

روش كنفـــــرانس ( گــــرد هم آیی )........................55

روش شاگــــرد ـ استــــادی...............55

روش چند حســـی ( مختلط ).............56

روش حل مسئلــــه....56

روش پـــــروژه ای......... .......................57

شیــــــوه سخنــــــرانی.. ................57

شیوه بازگویـــی................... ..................58

شیـــــوه پــــرسش و پاســـــخ..... ...........................58

شیوه تمــــرینی..........59

شیـــــوه بحثــــی....59

شیــــوه نمایشــــی.60

شیــــوه آزمایشـــی ( روش اجرا كردن یا یادگیری بوسیله عمل )...60

شیــــوه گـــــردش علمـــــی........61

استفاده از منابـــــع دیداری و شنیــــداری..............61

الگــــوی كاوشگری به شیوه حقوقی.62

الگــــوی آموختن كنترل خود............62

الگــــــــوی ایفای نقش.......................63

روش كارگاهـــــــی..63

سمینـــــار......... ..........63

مــــرحله فعالیت و كار.... ....................64

مـــرحله مشاركت............... ...................64

مرحله درسی كوتاه و فشرده............. ....64

 

الگـــــوی دریافت مفهـــــوم..............65

الگــــوی تفكـــــر استقرایــــی.........66

الگـــوی پیش سازمـــان دهنـــده.. ..67

الگوی یادسپاری..... ......68

الگوی رشد عقلی.. ........68

الگوی كاوشگری علمی... .........................69

الـگــــوی تدریس غیـــــر مستقیم......... ....................69

الگــــوی آگاهی یابی............ .................71

الگـــــوی دیــــدار در كــــلاس درس......................71

الگــــوی پــــژوهش گـــروهی ( تفحص گــــروهی )........................72

الگــــوی آمــــوزش آزمایشگاهــــی72

الگـــوی كاوشگـــــری علـــوم اجتماعـــــی...........73

الگـــوی یادگیـــــــری در حد تسلط آمـــــــوزش مستقیـــم.....73

الگـــوی آمــــوزش برای رشد مفهــــوم و مهـــارت73

ادغام روش ها، بهترین الگوی آموزش..74

دانش آموزان چگونه به درس و مدرسه علاقه مند می شوند؟................76

ارزشیابی.........................82

انواع ارزشیابی................83

تحلیلی برارزشیابی تکوینی یا مستمر" اصول وقواعد آن..........................88

ارزشیابی تکوینی یا مستمر درنظام آموزشی...................88

اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی...................83

نتیجه گیری..................87

هدف ارزشیابی تکوینی یا مستمر ..... 89

نقش معلم و استاد در فرایند جامعه پذیری دانش آموزان.......................96

منابع و مآخذ.................101

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
پاورپوینت جاذبه های گردشگری اصفهان
پاورپوینت جاذبه های  گردشگری اصفهان

پاورپوینت استان ایلام
پاورپوینت استان ایلام

پاورپوینت نمادهای فراماسونری همراه با توضیح و تصاویر
پاورپوینت نمادهای فراماسونری همراه با توضیح و تصاویر

مونوگرافی روستای دوغایی
مونوگرافی روستای دوغایی

پاورپوینت نوام چامسکی زبان شناس و سیاستمدار یهودی
پاورپوینت  نوام چامسکی زبان شناس و سیاستمدار یهودی

پاورپوینت اعتیاد به اینترنت
پاورپوینت اعتیاد به اینترنت

پاورپوینت جاذبه های گردشگری مازندران
پاورپوینت جاذبه های گردشگری مازندران

پاورپوینت غذاهای محلی استان ایلام
پاورپوینت غذاهای محلی استان ایلام

پاورپوینت انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال های 84 – 88 – 92 - 96
پاورپوینت انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال های 84 – 88 – 92 - 96

تحقیق کامل آداب معاشرت
تحقیق کامل آداب معاشرت

آشنایی با سوئد
آشنایی با سوئد

پروژه آماری مرگ و میر سوانح رانندگی
پروژه آماری مرگ و میر سوانح رانندگی

مونوگرافی روستای هی هی
مونوگرافی روستای هی هی

بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی معلمان مدارس پسرانه مقطع ابتدایی
بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی و رضایت شغلی معلمان مدارس پسرانه مقطع ابتدایی

پاورپوینت جاذبه های یونان
پاورپوینت  جاذبه های یونان

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل نیک

بالا